استخدام سری زن قهوه خونه

استخدام سری زن قهوه خونه

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

سری زن کار بلد بدون سوال کردن   

یک نفر هم برای یک کافه کوچیک لازم دارم  سن مهم نیست  در هر دو مورد با ادب و احترام 

موقعیت محل کار