پیمانکار شرکت لوله و ماشین سازی ایران، استخدام کارگر ساده خط تولید
پیمانکار شرکت لوله و ماشین سازی ایران

استخدام کارگر ساده خط تولید

  • کار تمام وقت
  • تهران/چهاردانگه
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 4 الی 5 میلیون

شرح موقعیت شغلی

یک شرکت تولیدی واقع در چهاردانگه به تعداد 15 کارگر تولیدی جهت تکمیل خط تولید با شرایط ذیل نیاز دارد 

  • ناهار 
  • بیمه 
  • سرویس ایاب و ذهاب 

 

 

  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار