دینوکل، استخدام کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفیت
دینوکل

استخدام کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  • کار تمام وقت
  • تهران/پیشوا
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

این شرکت جهت واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت خود نیاز به کارشناس  برای انجام تست های مربوط به مواد شیمیایی ساختمان می باشد.از دانش آموختگان رشته های شیمی ، پلیمر ، رنگ و مواد علاقه مند به همکاری تقاضا میشود رزومه تحصیلی و شغلی خود را ارسال نمایند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه ساکنین ورامین و حسن آباد ( فشافویه) در اولویت می باشند.

موقعیت محل کار