شرکت پیچ اتصال پارس، استخدام سری تراش
شرکت پیچ اتصال پارس

استخدام سری تراش

  • کار تمام وقت
  • تهران/چهاردانگه
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 4 الی 5 میلیون

شرح موقعیت شغلی

استخدام سری تراش نیمه ماهر( ترابکار )

آشنا با دستگاه تراب و قطعات

جهت برش و پخ استاد بولت 

در شهرک صنعتی چهاردانگه

 

موقعیت محل کار