موسسه کنکور، استخدام پشتیبان آموزشی
موسسه کنکور

استخدام پشتیبان آموزشی

  • کار دورکاری، کاراموزی، هم تیمی
  • فارس/خاوران
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

فراخوان جذب مشاور و پشتیبان آموزشی کنکور،به صورت دورکاری،آموزش ها به صورت کامل و رایگان ارائه میشود.

 

 

 

موقعیت محل کار