شرکت ثبت حقوقی افریقا، استخدام کارشناس فروش (خانم)
شرکت ثبت حقوقی افریقا

استخدام کارشناس فروش (خانم)

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

حداکثر سن 35 دارای روحیه و روابط عمومی بالا داشتن روحیه انجام کار تیمی 


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • ICDL

موقعیت محل کار