بورس امروز، استخدام خبرنگار
بورس امروز

استخدام خبرنگار

  • کار تمام وقت، دورکاری
  • تهران/بهارستان
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

آشنا به تنظیم خبر و گزارش نویسی، تولید محتوا برای یک نشریه بورسی 

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

یک نشریه تخصصی در حوزه بازار سرمایه