مبین فناوران میهن، استخدام مدل تبلیغاتی
مبین فناوران میهن

استخدام مدل تبلیغاتی

  • کار پروژه ای
  • مازندران/ساری
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

جهت یک تبلیغ نیاز به مدل خانم داریم. 

فیلم برداری روز شنبه است

موقعیت محل کار