زمزم تهران، استخدام نیروی فنی رشته های برق ، مکانیک ، الکترونیک
زمزم تهران

استخدام نیروی فنی رشته های برق ، مکانیک ، الکترونیک

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

با توجه به نیاز یک شرکت معتبر در خصوص صنایع غذایی به نیروهای فنی در مقطع تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم در رشته های برق ، مکانیک ، الکترونیک و الکتوتکنیک به منظور جذب توسط شرکت پیمانکار طرف قرار داد نیاز میباشد.


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • برق
  • مکانیک
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار