سپهر چرم، استخدام مدیر تولید با سابقه در چرم مصنوعی
سپهر چرم

استخدام مدیر تولید با سابقه در چرم مصنوعی

  • کار تمام وقت
  • البرز/نظر آباد
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی
کنترل موجودی و مصرف مواد و محصول

  • 386 روز پیش

موقعیت محل کار