شرکن ماندگار طعم آذرچین، استخدام راننده
شرکن ماندگار طعم آذرچین

استخدام راننده

 • کار تمام وقت
 • آذربایجان شرقی/تبریز
 • فقط آقا
 • بیمه دارد
 • 10 الی 11 میلیون

شرح موقعیت شغلی

راننده آقا دارای خودرو، منضبط، آشنا به مسیرهای منطقه جهت پخش محصولات


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

 • روابط عمومی بالا
 • رانندگی
 • آشنا به مسیرهای منطقه
 • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
 • حداقل : دیپلم
 • یک سال قبل

موقعیت محل کار