شرکت بازرگانی، استخدام کارمند فروش آشنا به حسابداری
شرکت بازرگانی

استخدام کارمند فروش آشنا به حسابداری

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 5 الی 6 میلیون

شرح موقعیت شغلی

کارمند خانم آشنا به نرم افزار حسابداری جهت امر فروش 

در یک شرکت معتبر بازرگانی 


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • فنون مذاکره
  • ICDL
  • روابط عمومی بالا
  • کارشناس فروش

موقعیت محل کار