سازمان جانا، استخدام خدمات
سازمان جانا

استخدام خدمات

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 1 الی 2 میلیون

شرح موقعیت شغلی

چسباندن لیبل های تبلیغاتی داخل پارکینگ ها و عکس گرفتن از آنها به اندازه 120 خونه ساعت 9 صبح تا 3 بعداظهر

  • حداقل سابقه کاری: بدون سابقه
  • حداقل : زیر دیپلم
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار