البرزشیمی آسیا، استخدام مهندس عمران
البرزشیمی آسیا

استخدام مهندس عمران

  • کار تمام وقت
  • تهران/ورامین
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

استخدام مهندس عمران(آقا)

 در شهر ورامین.

استخدام مهندس عمران

(کارشناس یا کارشناس ارشد)

 ساکن ورامین 

جهت فعالیت در واحد آزمایشگاه بتن 

متقاضیان میتوانند با شماره های زیر تماس بگیرند.

  • حداقل سابقه کاری: دو تا سه سال
  • حداقل : کارشناسی
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

تولید کننده افزودنی بتن