مهندسی ارسا خاک پی، حسابدار دارای مدرک لیسانس حسابداری
مهندسی ارسا خاک پی

حسابدار دارای مدرک لیسانس حسابداری

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

حسابدار دارای مدرک لیسانس حسابداری
حداقل 2 سال سابقه کار
آشنا به اصول و امور حسابداری پیمانکاری و مسلط
به نرم افزارهای حسابداری، word , excel 

  • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
  • حداقل : کارشناسی
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار