سازمان جانا، استخدام راننده فروشگاه شیرین عسل
سازمان جانا

استخدام راننده فروشگاه شیرین عسل

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 6 الی 7 میلیون

شرح موقعیت شغلی

راننده سمت غرب تهران نیاز دارم 

ساعت کاری 6 صبح باید فروشگاه باشه تا 2 بعداظهر

راننده پایه یک یا دو

کارت پایان خدمت 

موقعیت محل کار