افق، استخدام تکنسین  وکارگر ماهر مکانیک
افق

استخدام تکنسین وکارگر ماهر مکانیک

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی


کارگر ماهر فنی عملیات پلیسه گیری وپوست کاری 4نفرآقا
کاردانی ماشین افزار آشنار به فرایند شیت متال    2 نفرآقا
متخصص مونتاژ قطعات مکانیکی(سبک وسنیگین) 3 نفرآقا
متخصص مونتاژ وآشنار به لحیم کاری 3 نفرآقا
 

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

حوزه مکانیک