سازمان جانا، استخدام کمک آشپز فرنگی
سازمان جانا

استخدام کمک آشپز فرنگی

  • کار پاره وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی

غذاهایی مثل پاستا سیب زمینی های مختلف قارچ سوخاری و .... کمک آشپز زرنگ و با پشتکار 

موقعیت محل کار