فروشگاه زنجیره ای رفاه، استخدام صندوقدار خانم و چیدمان خانم
فروشگاه زنجیره ای رفاه

استخدام صندوقدار خانم و چیدمان خانم

  • کار تمام وقت
  • البرز/کرج
  • فقط خانم
  • بدون بیمه
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

به چند نفر همکار خانم صندوقدار و چند نفر همکار خانم چیدمان در فروشگاه رفاه به صورت شیفت چرخشی و ثابت نیازمندیم

  • حداقل : دیپلم
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار