کارخانه تولیدی وبسته بندی موادغذایی، استخدام کارگرساده
کارخانه تولیدی وبسته بندی موادغذایی

استخدام کارگرساده

  • کار تمام وقت
  • آذربایجان غربی/ارومیه
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 8 الی 9 میلیون

شرح موقعیت شغلی

به تعدادی نیروی جوان وکارگرساده جهت کاردرتهران نیازمندیم بارنج سنی 20الی 28سال 

  • حداقل : دیپلم
  • یک سال قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

استخدامی کارگرساده وماهرجهت کاردرکارخانه