داروخانه، استخدام پارکبان
داروخانه

استخدام پارکبان

  • کار پاره وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی

استخدام تعدای پارکبان در دوشیفت کاری صبح 7 ای4 عصر 

وشیفت کاری4 الی 12 شب با تمامی مزایای اداره کار 

با حقوق 7 میلیون تومان ودر هفته یک روز مرخصی

 محل کار الهیه انتهای مریم شرقی جنب بانک تجارت داروخانه دکتر ابولحسنی

موقعیت محل کار