شرکت مسبار کاوه، استخدام کارشناس خرید داخلی
شرکت مسبار کاوه

استخدام کارشناس خرید داخلی

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 6 الی 7 میلیون

شرح موقعیت شغلی

یک شرکت تولیدی نیاز به یک کارشناس خرید جهت مواد اولیه و 

فروش محصول رادارد 

موقعیت محل کار