ایرانیان زمین، استخدام فروشنده از طریق اینستاگرام
ایرانیان زمین

استخدام فروشنده از طریق اینستاگرام

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 8 الی 9 میلیون

شرح موقعیت شغلی

کار حضوری می‌باشد فروش از طریق برنامه اینستاگرام آموزش 0 تا 100 حین کار 


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • شبکه های اجتماعی
  • فروشنده
  • اینستاگرام

موقعیت محل کار