شرکت کشت و صنعت نوین افق سمیر، استخدام مدیر فروش یا مدیر بازاریابی
شرکت کشت و صنعت نوین افق سمیر

استخدام مدیر فروش یا مدیر بازاریابی

  • کار تمام وقت، پاره وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

مدیر فروش یا مدیربازاریاب 

حقوق ثابت +درصد فروش

بیمه دارد

جهت فروش نمک خوراکی بسته بندی یا مواد غذایی


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • زبان خارجی
  • تبلیغات
  • کارشناس فروش
  • 27 روز پیش

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

مدیر فروش یا مدیر بازار یابی
جهت فروش نمک خوراکی بسته بندی یا مواد غذایی