ثامن الائمه، استخدام نیروی جوشکار
ثامن الائمه

استخدام نیروی جوشکار

  • کار هم تیمی
  • خراسان رضوی/مشهد
  • فقط آقا
  • بدون بیمه
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

به تعدادی نیروی جوشکار، درب وپنجره ساز ماهر و نیمه ماهر بطور دائمی و با حقوق روزمزد و یاپورسانتی با سرویس رایگان نیازمندیم.


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • روابط عمومي خوب
  • 53 روز پیش

موقعیت محل کار