فروشگاه ژیوار، استخدام فروشنده خانم
فروشگاه ژیوار

استخدام فروشنده خانم

  • کار تمام وقت
  • البرز/کرج
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی

واحد تولیدی توزیعی برای تکمیل کادر فروش خود به یک نیروی فعال و با انگیزه، پر انرژی و دارای روابط عمومی و فن بیان بالا ، متعهد و مسئولیت پذیر در محیطی کاملا خانومانه و بی حاشیه نیاز دارد

 بیمه نیز تعلق میگیرد

دو روز مرخصی با حقوق در ماه

ساعت کاری از 9 صبح الی 14 ظهر و 15:30 الی 9:30

حقوق با توجه به توانایی قابل افزایش است

محیط فقط خانم ها

 

 

  • حداقل سابقه کاری: کمتر از یک سال
  • حداقل : دیپلم
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

فروشگاه برای تکمیل کادر فروش خود به یک نیروی فعال و با انگیزه، پر انرژی و دارای روابط عمومی و فن بیان بالا ، متعهد و مسئولیت پذیر در محیطی کاملا خانومانه و بی حاشیه نیاز دارد
بیمه نیز تعلق میگیرد
دو روز مرخصی با حقوق در ماه
ساعت کاری از 9 صبح الی 14 ظهر و 15:30 الی 9:30
حقوق با توجه به توانایی قابل افزایش است
محیط فقط خانم ها