اندیشه ورزان، استخدام مهندس مشاور
اندیشه ورزان

استخدام مهندس مشاور

  • کار تمام وقت، پاره وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

مهندسین مشاور برای دفترمرکزی وکارگاه خود نیاز به جذب افراد زیر دارد

ردیف شغل وتخصص مدرک تحصیلی تجربه - سال محل خدمت

1 مدیرعامل مهندس سازه / معماری دارای توانائی انجام مسئولیت مدیریت شرکت مهندس مشاور لیسانس وبالاتر 15 تهران بلوار کشاورز

2 مدیر پروژه مهندس سازه / معماری دارای توانائی انجام مسئولیت مدیریت پروژه صنعتی لیسانس وبالاتر 10

3 مهندس طراح معمار طراحی وبرآوردمعماری ساختمانهای صنعتی،اداری وتجاری ومسلط به نرم افزارهای مهندسی مربوطه لیسانس وبالاتر 8

4 مهندس طراح عمران طراحی وبرآوردسازه ساختمانهای صنعتی،اداری وتجاری ومسلط به نرم افزارهای مهندسی مربوطه لیسانس وبالاتر 8

5 مهندس طراح برق طراحی وبرآوردتاسیسات الکتریکی ساختمانهای صنعتی،اداری وتجاری ومسلط به نرم افزارهای مربوطه لیسانس وبالاتر 8

6 مهندس طراح مکانیک طراحی وبرآوردتاسیسات مکانیکی ساختمانهای صنعتی،اداری وتجاری ومسلط به نرم افزارهای مربوطه لیسانس وبالاتر 8

7 مهندس ناظر عمران نظارت برپروژه صنعتی ومسلط به نقشه های معماری وسازه،بررسی صورت وضعیت وصورت مجالس لیسانس وبالاتر 6 سمنان

8 مهندس ناظر عمران نظارت برپروژه صنعتی ومسلط به نقشه های معماری وسازه،بررسی صورت وضعیت وصورت مجالس لیسانس وبالاتر 8 شوشتر

9 مهندس ناظربرق ومکامیک نظارت برپروژه صنعتی ومسلط به نقشه های تاسیسات وبررسی صورت وضعیت وصورت مجالس لیسانس وبالاتر 8 سمنان

10 مهندس ناظربرق ومکامیک نظارت برپروژه صنعتی ومسلط به نقشه های تاسیسات وبررسی صورت وضعیت وصورت مجالس لیسانس وبالاتر 8 شوشتر

11 کارمند دفتری - نیمه وقت تایپ ، بایگانی ، تلفن و اتوکد دیپلم 5 تهران بلوار کشاورز

12 حسابدار -یک روز در هفته آشنائی با نرم افزار سپیدار ورافع ، بیمه ومالیات و... لیسانس 5

13 خدمات - نیمه وقت آبدارخانه ، نظافت سیکل بازنشسته

14 مدیر ساختمان - یک روز در هفته مدیریت مجتمع 48 واحدی با موقعیت اداری لیسانس بازنشسته

متقاضیان رزومه وهرگونه شرایط خودرا تا 30 روز آینده به ایمیل info@sanatjam.com ارسال نمایند

 

  • حداقل سابقه کاری: بیش از شش سال
  • حداقل : کارشناسی
  • یک سال قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

خدمات مهندسی معماری ، سازه ، تاسیسات الکتریکی وتاسیسات مکانیکی