کیان پلیمر، استخدام کارگر مسلط به دستگاه دوخت شهرستانی
کیان پلیمر

استخدام کارگر مسلط به دستگاه دوخت شهرستانی

  • کار تمام وقت
  • مازندران/چمستان
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 10 الی 11 میلیون

شرح موقعیت شغلی

با سلام

تمام حقوق و مزایا و مرخصی طبق قانون وزارت کار محاسبه می شود 

جای خواب دارد

بیمه دارد

اضافه کاری دارد

محیط کار یک فضای دوستانه و دارای فضایی مناسب برای آموزش نکات فنی تولید سلفون می باشد 

موقعیت محل کار