شرکت سارینا تجارت بحرانی، استخدام ویزیتور مویرگی خانم و آقا شهر اصفهان
شرکت سارینا تجارت بحرانی

استخدام ویزیتور مویرگی خانم و آقا شهر اصفهان

  • کار تمام وقت
  • اصفهان/اصفهان
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • بیش از 15 میلیون

شرح موقعیت شغلی

ویزیتور مویرگی خانم و آقا بابت شهر اصفهان و حومه ی استان اصفهان جهت استخدام در شعبه شرکت صادق تجارت(لمسر) اصفهان 

  • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
  • حداقل : دیپلم
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار