توربو، استخدام کارشناس بازرگانی داخلی
توربو

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی

  • کار تمام وقت
  • البرز/گرمدره
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

شرکت مهندسی و ساخت در صنعت نفت و گاز
کارشناس بازرگانی داخلی
ترحیجا آشنا به سامانه مناقصات
پویا و مشتاق به کار تیمی

  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

شرکت مهندسی و ساخت در صنعت نفت و گاز