شرکت پخش گلبرگ، استخدام حسابدار فروش
شرکت پخش گلبرگ

استخدام حسابدار فروش

  • کار پاره وقت
  • کرمان/کرمان
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی

شرکت پخش گلبرگ با سابقه پخش لوازم جشن ومواد غذایی استخدام مینماید .

حسابدار فروش با قابلیت

بررسی وثبت فاکتور 

وصول مطالبات به صورت تلفنی

آشنا به نرم افزار ویژن 

قابلیت های فردی 

مسءولیت پذیر .پیگیر وبادقت


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • روابط عمومی
  • فنون مذاکره
  • خوش ارتباط
  • پشتکار و انگیزه

موقعیت محل کار