شرکت پخش گلبرگ، استخدام حسابدار فروش
شرکت پخش گلبرگ

استخدام حسابدار فروش

 • کار پاره وقت
 • کرمان/کرمان
 • فقط خانم
 • بیمه دارد
 • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی

شرکت پخش گلبرگ با سابقه پخش لوازم جشن ومواد غذایی استخدام مینماید .

حسابدار فروش با قابلیت

بررسی وثبت فاکتور 

وصول مطالبات به صورت تلفنی

آشنا به نرم افزار ویژن 

قابلیت های فردی 

مسءولیت پذیر .پیگیر وبادقت


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

 • روابط عمومی
 • فنون مذاکره
 • خوش ارتباط
 • پشتکار و انگیزه
 • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
 • حداقل : کارشناسی
 • یک سال قبل

موقعیت محل کار