مارال چرم، استخدام صندوقدار خانم
مارال چرم

استخدام صندوقدار خانم

  • کار تمام وقت
  • خراسان رضوی/مشهد
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

  • ساعت کاری 10 تا 22
  • بیمه دارد
  • یک روز در هفته مرخصی
  • 2/500/000 حقوق ماهیانه
  •  سرویس برگشت ندارد

** اشنا به امور حسابداری و صندوق باشد.

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

شرکت مارال چرم به یک صندوقدار خانم با سابقه کارط مرتبط در مشهد نیازمند است.