شرکت آریا سیستم نوین، استخدام جوشکار آتش نشانی
شرکت آریا سیستم نوین

استخدام جوشکار آتش نشانی

  • کار پروژه ای
  • خراسان رضوی/مشهد
  • فقط آقا
  • بدون بیمه
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

اجرای اسپرینکلر 

اجرای فایر باکس و خط خشک 

 

  • حداقل سابقه کاری: دو تا سه سال
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

پیماانکاری آتش نشانی