ستارگان سنجش خوارزمی، استخدام دستیار مدیرعامل
ستارگان سنجش خوارزمی

استخدام دستیار مدیرعامل

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

موسسه ستارگان سنجش خوارزمی برگزار کننده و مجری همایش ها آموزشی در سرتاسر کشور شور اقدام استخدام به یک نفر همکار خانم  با قابلیت سفر و ماموریت زیر 40 سال دارای مدرک حداقل دیپلم با حقوق ماهانه4 میلیون تومان و بیمه از روز اول می نماید.

  • حداقل : دیپلم
  • 108 روز پیش

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

موسسه ستارگان سنجش خوارزمی مجری برگزاری همایش سمینار نمایشگاه در زمینه آموزش