شرکت الوند پویا، استخدام حسابدار یا کمک حسابدار
شرکت الوند پویا

استخدام حسابدار یا کمک حسابدار

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

حسابدار یا کمک حسابدار خانم جهت شرکت تولیدی 

مدرک کاردانی یا کارشناسی حسابداری و رشته های هم خانواده (غیر دانشجو)

محدوده سهروردی خ قندی (اولویت با افراد نزدیک به محل)

آشنا با سپیدار و تدبیر و اکسل

حقوق و مزایا با توجه به مهارت و تخصص ناخالص از 7.5 تا 12 میلیون 

ساعت کاری 8 تا 17 ،،، پنجشنبه تا 13 اضافه کار

آموزش زیر نظر مدیر مالی


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • اکسل
  • سپیدار
  • تدبیر

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

فعالیت این شرکت در زمینه تولید تابلوهای برق صنعتی میباشد