شرکت اطلس سنگ پارسیان، استخدام مهندس معدن
شرکت اطلس سنگ پارسیان

استخدام مهندس معدن

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

مهندس معدن با گرایش استخراج جهت کادر در معادن سنگ ساختمانی شرکت در استان اصفهان - شهرستان خور و بیابانک ( شهر جندق و فرخی ) 

  • حداقل : کارشناسی
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

زمینه فعالیت شرکت معدنی می باشد .