شرکت الکترو موتور تیران بهینه، استخدام تکنسین خط تولید
شرکت الکترو موتور تیران بهینه

استخدام تکنسین خط تولید

  • کار تمام وقت
  • آذربایجان شرقی/تبریز
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 9 الی 10 میلیون

شرح موقعیت شغلی

کارشناس خط تولید 

مرد یا زن 

دارای سابقه کار حداقل 2سال

دارای سرویس ایاب و ذهاب 

حقوق قانون کار 

اضافه کاری 

بیمه و بیمه حوادث

  • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
  • حداقل : کارشناسی
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

تولید و صنایع