شرکت رها زیست تولید، استخدام نیروی کار برای رانندگی و امور سوله
شرکت رها زیست تولید

استخدام نیروی کار برای رانندگی و امور سوله

  • کار تمام وقت، کاراموزی
  • خراسان رضوی/مشهد
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی

سوله واقع در کیلومتر پنج جاده قدیم مشهد-نیشابور

نیروی کار با سابقه برای رانندگی و انجام مراحل فنی سوله

  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار