شرکت مثبت اندیشان، استخدام کمک انباردار
شرکت مثبت اندیشان

استخدام کمک انباردار

  • کار تمام وقت
  • البرز/کرج
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

حداکثر 35 سال حداقل 1 سال سابقه کار در انبار شرکتهای پخش

  • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
  • حداقل : دیپلم
  • منبع:
  • 50 روز پیش

موقعیت محل کار