انگلیش توربو، استخدام مدرس زبان
انگلیش توربو

استخدام مدرس زبان

  • کار تمام وقت، پاره وقت، کاراموزی
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 14 الی 15 میلیون

شرح موقعیت شغلی

مدرس زبان انگلیسی
امکان ارتقاء به کارشناس آموزش در صورت حسن انجام وظیفه

موقعیت محل کار