شرکت مهر آریا پلیمر پارس، استخدام اپراتور تولید( آقا)
شرکت مهر آریا پلیمر پارس

استخدام اپراتور تولید( آقا)

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 13 الی 14 میلیون

شرح موقعیت شغلی

اپراتور تولید(آقا)   دبیرستان / دیپلم   سن : کمتر از 40 سال    -دارای کارت پایان خدمت سربازی

سابقه کار : آموزش  اپراتور توسط شرکت انجام خواهد شد 

حقوق : بالاتر از پایه حقوق وزارت کار

بیمه تامین اجتماعی و درمان تکمیلی از روز اول استخدام

زمینه فعالیت  شرکت : تولید قطعات خودرو با 53 سال سابقه فعالیت

ساعت کار گردشی : 07-19 شبکار  ---    19-07  روزکار   تعطیلات رسمی و جمعه ها : تعطیل میباشد

سرویس از شهر قدس دارد

ناهار:  انتخابی دریافت هزینه روزانه 130 هزار تومان یا ناهار از رستوران

دارای مزایای  کارانه ماهیانه - هدیه روز تولد به پرسنل  - سبد خواربار  -بیمه درمان تکمیلی -پاداش به کارگران نمونه و.

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

اپراتور تولید(آقا) دبیرستان / دیپلم سن : کمتر از 40 سال -دارای کارت پایان خدمت سربازی
سابقه کار : آموزش اپراتور توسط شرکت انجام خواهد شد

حقوق : بالاتر از پایه حقوق وزارت کار
بیمه تامین اجتماعی و درمان تکمیلی از روز اول استخدام
زمینه فعالیت شرکت : تولید قطعات خودرو با 53 سال سابقه فعالیت
ساعت کار گردشی : 07-19 شبکار --- 19-07 روزکار تعطیلات رسمی و جمعه ها : تعطیل میباشد

سرویس از شهر قدس دارد

ناهار: انتخابی دریافت هزینه روزانه 130 هزار تومان یا ناهار از رستوران
دارای مزایای کارانه ماهیانه - هدیه روز تولد به پرسنل - سبد خواربار -بیمه درمان تکمیلی -پاداش به کارگران نمونه و.