شرکت ارز و صرافی، استخدام مشاور منابع انسانی آشنا به نرم افزار hubstaff
شرکت ارز و صرافی

استخدام مشاور منابع انسانی آشنا به نرم افزار hubstaff

  • کار پروژه ای
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

به منظور راه اندازی تیم منابع انسانی خود، در جستجوی یک کارشناس   دارای تخصص و تجربه کار با پاتفرم مدیریت منابع انسانی Hubstaff هستید، ما منتظر دریافت درخواست همکاری شما هستیم. 

موقعیت محل کار