رستوران پارلا، استخدام سالاد زن
رستوران پارلا

استخدام سالاد زن

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

ساعت کار 12 تا 12
1 رو زدر هفته مرخصی
2 ساعت استراحت
بیمه
خوابگاه
وعده های غذایی

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

رستوران ایتالیایی