شرکت مدیریت سرمایه فراز، استخدام کارشناس مالی شرکت سبد گردان
شرکت مدیریت سرمایه فراز

استخدام کارشناس مالی شرکت سبد گردان

 • کار تمام وقت
 • تهران/تهران
 • آقا / خانم
 • بیمه دارد
 • 5 الی 6 میلیون

شرح موقعیت شغلی

مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی
سابقه کار: حداقل 3 سال مرتبط
شرایط: حداقل 1 سال سابقه در شرکت های نهادهای مالی
پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و پاداش


سایر شرایط:

 • آشنایی با قوانین مالیات
 • آشنایی با قوانین بیمه و کار
 • آشنایی با استانداردهای حسابداری
 • تسلط کافی به نرم افزار حسابداری
 • تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
 • شناخت نسبی از شرکت های نهادهای مالی
 • آشنایی با اظهارنامه های ارزش افزوده و گزارشات فصلی ماده 169ق م م مکرر
 • مسئولیت پذیری در انجام امور
 • دارای روحیه کار تیمی
 • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
 • حداقل : کارشناسی
 • یک سال قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

شرکت در زمینه سبدگردانی و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فعال می باشد.