سماموتور، استخدام جستجوگر اینترنتی
سماموتور

استخدام جستجوگر اینترنتی

  • کار دورکاری
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 1 الی 2 میلیون

شرح موقعیت شغلی

جستجوی اینترنتی آشنا به موتورهای جستجو با موضوعات تجاری
بیمه ندارد
دورکاری است و محل کار و ساعت کار مهم نیست


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • آشنا به موتورهای جستجو