بنکداری ارتان، استخدام ویزیتور
بنکداری ارتان

استخدام ویزیتور

  • کار پاره وقت
  • تهران/بهارستان
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

بنکداری ارتان در زمینه تامین نیروی انسانی خود نیازمند تعداد محدودی ویزیتور استخدام مینماید.

پور سانت 2%الی 4%

بیمه عمر-پاداش ماهانه

ساعت کاری 8 الی 14(نیمه وقت)


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • بازاریابی
  • خوش ارتباط

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

بنکداری ارتان در زمینه تامین نیروی انسانی خود نیازمند تعداد محدودی ویزیتور حداقل حقوق 4میلیون تومان پور سانت 2%الی 4% ،بیمه عمر-پاداش ماهانه
ساعت کاری 8 الی 14(نیمه وقت)
شماره های تماس - 09387198938