کارگاه بلوک زنی، استخدام کارگر ماهر در کار بلوک زنی
کارگاه بلوک زنی

استخدام کارگر ماهر در کار بلوک زنی

  • کار تمام وقت
  • مازندران/تنکابن
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

نیازمند به یک کارگر ماهر جهت کار در کارگاه بلوک زنی (فوری)
همراه با خوابگاه

( اگر همراه با خوانواده هم باشد مشکلی ندارد)

لطفا با شماره قرار داده شده تماس بگیرید.

معرفی شرکت

به چند کارگر ساده جهت کار در کارگاه بلوک زنی نیازمندیم (فوری)
همراه با خوابگاه و دسترسیهای موردنیاز
(اگر با خانواده همراه باشند مشکلی ندارد)
09113944953