شرکت بین المللی آلا تجارت آسیا، استخدام کارورز بازرگانی صادراتی
شرکت بین المللی آلا تجارت آسیا

استخدام کارورز بازرگانی صادراتی

 • کار تمام وقت
 • اصفهان/اصفهان
 • آقا / خانم
 • بیمه دارد
 • توافقی

شرح موقعیت شغلی

موقعیت شغلی خوب در شرکت بین المللی آلا تجارت آسیا در محیط شغلی مطلوب
شرکت بین المللی آلا تجارت آسیا در راستای تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به جذب نیرو مینماید

احراز شرایط:

 • به صورت تمام وقت
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی
 • متعهد به همکاری بلند مدت
 • دارای هوش بالا
 • علافه مند به حوزه بازرگانی

مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

 • زبان انگلیسی

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

شرکت بازرگانی در دو دپارتمان داخلی و صادراتی