کارگاه بلوک، استخدام کارپرداز (مسئول کنترل)
کارگاه بلوک

استخدام کارپرداز (مسئول کنترل)

  • کار تمام وقت
  • مازندران/ساری
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

هماهنگی و انجام امور مربوط به کارگاه .

آشنایی با امور حسابداری و انبارداری مقدماتی .

داشتن ماشین الزامی .

ارائه گزارش های تحلیلی و تصمیم ساز.

موقعیت محل کار