شرکت بیمه، استخدام کادر اداری خانم و آقا
شرکت بیمه

استخدام کادر اداری خانم و آقا

  • کار پاره وقت
  • خراسان رضوی/مشهد
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

سن18به بالامدرک دیپلم به بالاکارت پایان خدمت

اشنا با اموراداری وسازمانی حقوق ثابت+پاداش+پورسانت+بیمه مدیرداخلی وسرپرست لازم داریم ویزیتورهم میخوایم

موقعیت محل کار